Nhà phát triển: Shanghai Dianjiang Network Technology Co.